Science of Stretching® Lucasa Rockwooda - metoda głębokiego, pasywnego, intensywnego stretchingu, mająca na celu rozciągnięcie mięśni i powięzi, zwiększenie zakresu ruchów w stawach, poprawę postury ciała.

Metoda ta opiera się na trzech zasadach:

  • "Wet noodle" - rozlużnij się w danej pozycji,
  • "4:8 breath" - oddychaj w rytmie 4:8 (4 sek. wdech, 8 sek. wydech, wydech z dźwiękiem HA),
  • "Time under passive tension" - utrzymuj daną pozycję odpowiednio długo 2-5 min.

Więcej informacji o metodzie pod linkiem: yogabody.com.